Hjemmet og annen næring ved atelieret, screenprint, 102 x 70 cm, 2017.
 Næringsområde delt av Ring 3, screenprint, 102 x 70 cm, 2017.
 Industriområde sett fra flybussen, screenprint, 101 x 68 cm, 2014.
 Indeks I (rød, blå, gul), screenprint, 70 x 52 cm, 2016.
 Indeks IV (blå, gul, rød), screenprint, 70 x 52 cm, 2016.
 Indeks VI (gul, blå, rød), screenprint, 70 x 52 cm, 2016.
 Installation view, Division of Space, Oslo Kunstforening, 2017.
prev / next