Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold. Photo: Werner Zellien / KORO

Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold. Photo: Werner Zellien / KORO

Beat (Stressed / Unstressed) XXX, 30,5 x 22,9 cm, 2018. Photo: Vegard Kleven

Beat (Stressed / Unstressed) XXX, 30,5 x 22,9 cm, 2018. Photo: Vegard Kleven

Beat (Stressed / Unstressed) XXXI, 30,5 x 22,9 cm, 2018. Photo: Vegard Kleven

Beat (Stressed / Unstressed) XXXI, 30,5 x 22,9 cm, 2018. Photo: Vegard Kleven

Indeks I-VI, Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold. Photo: Werner Zellien / KORO

Indeks I-VI, Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold. Photo: Werner Zellien / KORO

Indeks VI (gul, blå, rød), screen print, 72 x 52 cm, 2016. Photo: Vegard Kleven

Indeks VI (gul, blå, rød), screen print, 72 x 52 cm, 2016. Photo: Vegard Kleven

Næringsområde delt av Ring 3 / Hjemmet og annen næring ved atelieret / Industriområde sett fra flybussen, Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold. Photo: Werner Zellien / KORO

Næringsområde delt av Ring 3 / Hjemmet og annen næring ved atelieret / Industriområde sett fra flybussen, Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold. Photo: Werner Zellien / KORO

Næringsområde delt av Ring 3, screen print 102 x 72 cm, 2017. Photo: Vegard Kleven

Næringsområde delt av Ring 3, screen print 102 x 72 cm, 2017. Photo: Vegard Kleven